Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki

Aktualności

 
2017-02-23

Projekt "Cyfrowa Edukacja w Strzelcach Wielkich"

- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.png

Gmina Strzelce Wielkie realizuje projekt pn.

„Cyfrowa Edukacja w Strzelcach Wielkich”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

27 grudnia 2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie ww. Projektu z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Łączny koszt Projektu 765 550,00 zł. Dofinansowanie ze Środków Europejskich w kwocie 710 500,95 zł.

 

Główne zadania Projektu to:

1. Doposażenie szkół (Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Strzelcach Wielkich) w sprzęt i narzędzia TIK (typ projektu: 3 i 4):

-     SPRZĘT I NARZĘDZIA TIK – doposażenie 1 pracowni matematycznej Szkoły Podstawowej oraz 6 pracowni Gimnazjum:  informatycznej, fizycznej, pedagogicznej, językowej, geograficznej i matematycznej,

-   ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWO-USŁUGOWEJ W GIMNAZJUM– zakup urządzeń sieciowych

2. Wyposażenie pracowni szkolnych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz w pomoce do rozpoznawania potrzeb rozwojowych (typ projektu: 2 i 4):

-    DOPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W NARZĘDZIA DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH – doposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w zestaw przyrządów i urządzeń do obserwacji. W Gimnazjum   doposażenie pracowni fizycznej i geograficznej w sprzęty i pomoce dydaktyczne.

   -     DOPOSAŻENIE DWÓCH SZKÓŁ NA POTRZEBY PRACY Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (SPE) – doposażenie w pomoce na potrzeby zajęć wyrównawczych z matematyki oraz do diagnozy, wspomagania rozwoju i korygowania deficytu związanego z aparatem mowy, problemami logopedycznymi, pisaniem, czytaniem, motoryką.

3. Zajęcia doskonalące dla nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum (typ projektu: 1, 2, 3, 4):

-     METODY AKTYWIZUJĄCE (W TYM METODA PROJEKTU)

-     KOMPETENCJE CYFROWE

-     PRACA Z UCZNIEM ZE SPE

-     EKSPERYMENT W NAUCZANIU

-     NAUCZANIE MATEMATYKI

-     PODSTAWY PROGRAMOWANIA W ŚRODOWISKU SCRATCH i JOOMLA

-    GRAFIKA KOMPUTEROWA – GIMP i INKSCAPE

-     STUDIA PODYPLOMOWE SOCJOTERAPIA

4. Zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich (typ projektu: 1, 2, 3, 4):

-     GRY I ZABAWY W JĘZYKU ANGIELSKIM. KOŁO – Klasy 1-3 – Językowe gry i zabawy dydaktyczne, poszerzanie słownictwa, obcojęzyczne bajki/filmy, słuchanie ze zrozumieniem i prace projektowe przygotowujące do konkursów językowych

-     KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO – Klasy 4-6 – Rozwój słownictwa, angielska gramatyka na wesoło, zagadnienia z historii i kultury krajów anglojęzycznych

-     KOŁO MISTRZ MATEMATYKI – Klasy 2-3 – Figury, liczby naturalne, łamigłówki arytmetyczne, matematyka w sytuacjach praktycznych, obliczenia zegarowe i kalendarzowe, pomiar temperatur

-     KOŁO MATEMATYCZNE PROGRAM NA SUKCES – Klasy 4-6 – Gry i zabawy matematyczno-logiczne, abstrakcyjne myślenie, kształtowanie sprawności manualnej, wyobraźni geometrycznej, analiza danych, rzymski system liczb, problemy matematyczne obliczania procentów, ułamki, przygotowanie do konkursów

-     ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI – Klasy 4-6 – Podstawa programowa, nadrabianie zaległości zgodnie z indywidualnymi widocznymi potrzebami uczniów

-     KOŁO PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNE – Klasy 4-6 – Przyrodnicze laboratoria, obserwacje w terenie, ochrona przyrody, eksperymentalne badanie stanu czystości wody, gleby i powietrza, obserwacje mikroskopowe, szkolne hodowle zwierząt, wykorzystywanie TIK do pozyskania wiedzy przyrodniczej ciekawostki, gry i zabawy dydaktyczne – rozwijam kreatywność

-     JESTEM CYFROWYM TWÓRCĄ – Klasy 4-6 – Tworzenie i przetwarzanie obrazów cyfrowych, korzystanie z zasobów internetu, podstawy programowania Scratch, podstawowe polecenia i instrukcje, proste problemy programowania, rozwijanie projektów animacyjnych, tworzenie algorytmów i gier, zmienne

-     ZIELONA EDUKACJA. KOŁO – Klasy 1-3 – Wędrówka po okolicy, życie wokół nas, ochrona przyrody w naszym regionie, ekologia, jak dbać o zdrowie, świat pod mikroskopem, w świecie roślin i zwierząt

-     TERAPIA PEDAGOGICZNA – Klasy 4-6 – Zajęcia kompensacyjne ukierunkowane na usprawnienie funkcji słuch – język, doskonalenie sprawności manualnej, grafomotoryki oraz funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej

-     ZAJĘCIA SOCJOTERAPII- Klasy 4-6 – Zajęcia skierowane do dzieci z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi utrudniającymi rozwój osobisty i społeczny wywołany przez problemy emocjonalne, osobiste, szkolne, integracja, wzajemne poznanie, budowanie pozytywnej samooceny, uczucia, empatia, skutki komunikacji, rozwiązywanie problemów

5. Zajęcia dla uczniów Gimnazjum w Strzelcach Wielkich (typ projektu: 1, 2, 3, 4):

-     KOŁO CZTERY STRONY ŚWIATA – Klasy 1-3 – Obserwacje bezpośrednie i zajęcia w terenie, elementy środowiska geograficznego, nowoczesne media, analiza symulacji komputerowych różnych zjawisk i sytuacji, ćwiczenia i eksperymenty dotyczące zjawisk przyrodniczych

-     KOŁO MŁODY INFORMATYK –Klasy 1-3 – Grafika komputerowa – czyli jak tworzyć i obrabiać obraz, tworzenie prezentacji multimedialnych, redagowanie, formatowanie i drukowanie dokumentów, wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego, korzystanie z zasobów sieci lokalnej, korzystanie z zasobów internetu, wykorzystanie komputera do wspomagania uczenia się, tworzenie stron www, rozwiązywanie prostych problemów algorytmicznych, tworzenie prostych baz danych, programowanie

-     KOŁO INFORMATYKA W PRAKTYCE – E-GAZETKA – Klasy 1-3 – Gromadzenie i selekcja materiałów do gazetki szkolnej, doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem, ortografia, stylistyka i gramatyka, poznanie w praktyce technologii komputerowej, grafika komputerowa, formatowanie    i edycja tekstów

-     KOŁO KULTUROWE W JĘZYKU ANGIELSKIM – Klasy 1-3 – Symbolika krajów anglosaskich, potrawy, sport, historia, literatura, muzyka, poszerzenie słownictwa i rozwijanie sprawności słuchowych, czytania, mówienia i pisania, wykorzystywanie stron www

-     KOŁO  KULTUROWE W JĘZYKU NIEMIECKIM – Klasy 1-3 – Symbolika krajów germańskich, potrawy, sport, historia, literatura, muzyka, poszerzenie słownictwa i rozwijanie sprawności słuchowych, czytania, mówienia i pisania, wykorzystywanie stron www

-    ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE MATEMATYCZNE. LICZBY RZĄDZĄ ŚWIATEM – Klasa 1 – Podstawa programowa - doskonalenie umiejętności  liczenia  i rozumowania terminów i pojęć matematycznych, nadrabianie zaległości

-    KOŁO FIZYCZNE. ABY POZNAĆ ŚWIAT – Klasy 1-3 – Wykorzystywanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązywanie zadań obliczeniowych, prowadzenie doświadczeń, wyciąganie wniosków, wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładu zjawisk opisywanych za pomocą praw fizyki, wyznaczanie za pomocą wagi i linijki gęstości substancji, pomiar siły wyporu za pomocą siłomierza, badanie warunków pływania ciał, wyznaczanie prędkości, pomiar odległości i czas, wyznaczanie masy ciała za pomocą dźwigni, wyznaczanie ciepła właściwego, zjawisko elektryzowania, budowa prostych obwodów elektrycznych, wyznaczanie oporu elektrycznego, wyznaczanie dźwięku, prąd, magnetyzm, zjawisko załamania światła

-     AKTYWNI I BEZPIECZNI – Klasy 1-3 – Zajęcia kompensacyjne, samoocena  i motywacja do nauki, indywidualne porady i konsultacje dla uczniów i rodziców,

ukierunkowanie na usprawnienie funkcji słuch-język, doskonalenie sprawności manualnej, grafomotoryki oraz funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej

Głównym celem Projektu jest poprawa warunków do wykonywania przez Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum w Strzelcach Wielkich zadań na rzecz kształtowania i rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej) poprzez:

- doskonalenie umiejętności i kompetencji 15 (14 kobiet i 1 mężczyzna) nauczycieli poprzez udział w cyklu zajęć doskonalących,

- wyposażenie dwóch szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce TIK, narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych w oparciu o metodę eksperymentu oraz pomoce do rozpoznawania potrzeb rozwojowych,

- organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ale 133 (67 dziewczynek i 66 chłopców) uczniów dwóch szkół z zakresu warsztatów informatycznych, językowych, przyrodniczych, matematycznych oraz zajęć specjalistycznych z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Projekt ma na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania  uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich.

Do pobrania:

Jakub Dudek
 
Gmina Strzelce Wielkie
ul. Częstochowska 14 98-337 Strzelce Wielkie pow. pajęczański woj. łódzkie
tel.: (34) 311 07 94; 311 04 93; 311 07 72; 311 07 78 fax: 34 311 07 78 email: ugstrzelce@post.pl
NIP: 508-001-39-40
Licznik odwiedzin
Licznik odwiedzin:
1608683
Dzisiaj:
62
Gości on-line:
4
Twoje IP:
107.22.61.174
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x